Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Napadi crne magije 02836...India


Ženu (35), snažnu i krupne građe, praktičaru je 15. septembra 2010. doveo njezin suprug. U posljednjih deset godina patila je od napada negativnih energija. Ušlo joj je u naviku da vrišti, koristi prostačke riječi i tuče sina i ćerku u tinejdžerskom uzrastu, pa čak i muža, svaki drugi dan. Bila je na alopatskom tretmanu protekle tri godine, ali bez uspjeha.

Praktičar joj je pripremio sljedeći lijek: 
#1. CC15.2 Psychiatric disorders…TDS

Zamolio je pacijenticu da neko vrijeme sjedi mirno, a zatim joj je stavio prvu dozu u usta. Zamolio ju je da duboko diše zatvorenih očiju i da se pet minuta koncetriše na ritmično disanje dok se on moli za nju. Uskoro je ugledao crnu sjenu, dužine otprilike 10 cm, kako izranja s desne strane njenog lica i kreće se ka lijevoj. Žena je počela da jeca i plače, a zatim se nakon nekoliko minuta smirila.

Nakon tri dana su izvijestili praktičara da je žena nešto mirnija, iako je nastavila da ih verbalno napada. Kako nije dobro spavala, #1 je pojačan sa:
#2. CC15.6 Sleep disorders + #1…TDS

Nakon sedam dana, pacijentkinja je sa suprugom posjetila praktičara i podijelila s njim svoje viđenje toga kako su napadi počeli. Jednog dana još dok je bila tinejdžerica, dok je plivala u rijeci, osjetila je kako joj nešto dodiruje tabane. Podigla je predmet i shvatila da se radi o slatkoj statui koju je potom donijela kući. Otprilike 10 godina kasnije počela je dobivati napade. Jedan učenjak koji je dobro upoznat s okultnim znanjima joj je rekao da baci lutku tamo gdje ju je našla, što je ona i učinila. Ali to nije zaustavilo ispade. Međutim, u roku od mjesec dana uzimanja vibrica, osjetila se spokojnijom, a intenzitet ispada spao je na minimum. Stoga je dobrovoljno prestala uzimati alopatske lijekove.

Uzimala je #2 ukupno tri mjeseca za vrijeme kojih su njeni ispadi nasilja i verbalne agresije potpuno prestali. Posljednji kontakt sa praktičarom desio se nekad 2017. godine kada mu je pacijentica izrazila zahvalnost potvrdiši da se napadi više nikada nisu ponovili.