Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Atrijski septalni defekt (ASD) i Kronova bolest 02817...India


Mali dječak, 9, dobio je dijagnozu ASD-a i Kronove bolesti. Operacija nije dolazila u obzir jer je bio suviše slab. Obitelj je bila tako siromašna da nisu mogli priuštiti alopatske lijekove. Praktičaru su se obratili zahvaljujući preporuci pacijenta čiji je artritis uspješno tretiran vibrioničkim lijekovima.
Dječak je dobio sljedeće dvije kombinacije:
Za ASD:
#1. NM6 Calming + NM45 Atomic Radiation + NM75 Debility + NM90 Nutrition + OM2 Respiratory + OM19 Cardiac & Lung + BR18 Circulation + SM2 Divine Protection +SM26 Immunity + SR256 Ferrum Phos + SR287 Digitalis + SR311 Rhus Tox + SR496 Heart Valves…TDS 

Za Kronovu bolest:
#2. NM2 Blood + NM15 Diarrhoea + NM36 War + NM80 Gastro + NM90 Nutrition + SR255 Calc Sulph…6TD 

Za mjesec dana, dječak koji jedno vrijeme nije bio u stanju kretati se čak ni po kući, krenuo je ponovo u školu. Poboljšanje je bilo približno 70%. Dva mjeseca kasnije, bio je 90% bolje i čak je počeo igrati nogomet.

Doziranje za #1 kombinaciju je još uvijek TDS za svaki slučaj. Probava mu se postupno popravila te su se simptomi Kronove bolesti koncem prvog mjeseca uzimanja lijeka povukli; stoga je tijekom sljedećeg mjeseca doziranje #2 smanjeno na TDS, a zatim na OD. Još uvijek uzima kombinaciju 2TW.

Danas se dječak, Babinom božanskom milošću, čini potpuno zdravim i sretnim. Sreću njegove obitelji ne možemo izraziti riječima.