Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Bol u koljenu, visok pritisak 11616...India


Žena (75) je patila od bola u koljenu. Imala je visok pritisak koji joj se pojavio nakon nakon suprugove smrti 15 godina ranije. Preko pet godina je pokušavala sa Siddha terapijom, ali bez značajnijeg uspjeha. Proteklih pet godina je uzimala alopatske lijekove za pritisak. Kao rezultat, pritisak je bio pod kontrolom na 140/90. Ponekad bi joj naglo porastao i doveo do vrtoglavice i gubitka ravnoteže, ponekad bi pala u hodu. Bol u koljenu je rješavala analgetikom. Odnedavno je počela uzimati lijek za visok holesterol. 21. avgusta 2019. je dobila: 

Za bol u koljenu:

#1. CC12.1 Adult tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…QDS

Za visok pritisak:

#2. CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Nakon dva mjeseca je izvijestila da se u cijelosti osjeća 25% bolje rekavši kako je već prestala uzimati alopatske lijekove. Do 25. februara 2020. pritisak joj je bio normalan na 120/80, a bol u koljenu se smanjila za 70%. Za razliku od ranije bila je u stanju da se penje uz stepenice s lakoćom, bez potpore. Ali u proteklih nekoliko sedmica je često mokrila tokom dana, a povremeno bi osjećala pečenje u stopallima. Stoga su #1 i #2 pojačani kako bi se u obzir uzeli pekuća senzacija (#3) i učestalo mokrenje (#4): 

#3. CC18.5 Neuralgia + #1…TDS

#4. CC13.3 Incontinence + #2…BD 

Nakon samo dvije sedmice, 14. marta, izvijestila je da se potpuno oporavila od svih simptoma osim od povremenog bola u koljenu koji je smatrala normalnim za svoje godine. U narednih osam mjeseci, do novembra 2021, doziranje #1 i #2 je postepeno smanjivano do doze za održavanje OD koju i dalje uzima. Od aprila 2021. nije bilo povrata simptoma.