Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Visok pritisak, srčani napad, demencija 01616...Croatia


Žena (78) koja je proteklih 30 godina bila na alopatskim lijekovima za visok pritisak, u julu 2017. je doživjela blagi srčani napad zbog kojeg je pala na postelju. Stavljena je na antidepresiv uporedo s lijekovima za srce. Prije mjesec dana je razvila demenciju, prestala prepoznavati ljude te imala poteškoća oči držati otvorenima.

19. jula 2017. njena kćerka se obratila praktičarki i dobila:
#1. CC3.4 Heart emergencies + CC18.2 Alzheimer's disease...TDS

Stanje je praćeno svaki dan. Nakon sedam dana pacijentica je počela prepoznavati ljude oko sebe, ali je i dalje zbog antidepresiva bila vezana za krevet.

12. avgusta 2017, #1 je pojačan na:
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1...TDS

30. avgusta 2017. kćerka je izvijestila da je pacijentica već ranije odlučila smanjiti dozu antidepresiva na pola jer je postala budnija i svjesnija, a sada ga je skroz prestala uzimati. Međutim, prema savjetu liječnika nastavila je uzimati alopatske lijekove za pritisak i srce.

Kako je i dalje bila vezana za krevet, praktičarka joj je uz pomoć SRMP dala:
#3. SR291 Gelsemium + SR359 Zincum Met...QDS

U roku od mjesec dana gospođa je počela hodati samostalno uz pomoć hodalice. Od 29. septembra 2017, #2 & #3 su ukinuti i zamijenjeni sa:
#4. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC12.1 Adult tonic...TDS

Od decembra 2019. simptomi se nisu vratili, stanje je stabilno, a gospođa hoda normalno. Prema vlastitoj želji nastavlja uzimati lijek TDS.

Napomena urednika: Također poreporučujemo da potencirate alopatske lijekove kako biste tretirali njihove nuspojave.

Ako koristite kutiju 108CC, treba dati #3. CC18.4 Paralysis