Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Neplodnost 11476...India


Žena u dobi od 33 godine nije mogla začeti 8 godina iako je pokušala različite vještačke alopatske metode. Kada se obratila praktičaru u listopadu 2011, bila je napeta i uzrujana. Uzimala je alopatske lijekove za dijabetes 6 godina i za hipotireozu 3 godine. Dobila je sljedeće:
#1. CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus...TDS

Začela je u roku od 10 dana. Praktičarka je bila u redovnom telefonskom kontaktu s njom kao podrška jer se žena jako bojala za sigurnost djeteta zbog svojih zdravstvenih problema. Kombinacija je zamijenjena sljedećom:
#2. CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS

Uzimala je ovu kombinaciju tijekom cijele trudnoće, i jedan mjesec nakon toga. Pažljivo je nadgledala šećer i razinu hormona štitnjače te je nastavila s uzimanjem alopatskih lijekova. Međutim, tijekom 5. mjeseca uzela je insulinske injekcije iz pumpice. Dijete se trebalo roditi 10. kolovoza. Umjesto toga, putem carskog reza, 17. srpnja rodila se djevojčica teška 2.7 kg. Danas ima pet mjeseci. Majka više nema dijabetes. Tiroida je stabilna a lijek za štitnjaču je smanjila sa 50 mg na 25 mg. Dijete se hrani samo dojenjem.

Urednik komentar:
Ako koristite Sai Ram mašinu za potenciranje:
Za neplodnost:
OM24 Female Genital + BR7 Stress + BR16 Female + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR261 Nat Mur (200C) + SR313 Sepia (200C) + SR398 Nat Carb + SR515 Ovary + SR537 Uterus 

Za dijabetes:
NM74 Diabetes + BR2 Blood Sugar + SM17 Diabetes + SR516 Pancreas 

Za hipotireozu:
SR225 Throat Chakra + SR230 Moonstone + SR261 Nat Mur + SR280 Calc Carb (30C) + SR308 Pituitary Gland + SR319 Thyroid Gland + SR320 Thyroidinum + SR568 Hypothyroidism