Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Menoragija 12051...India


Djevojčica (13) je s početkom puberteta, 19. aprila 2018, imala obilno krvarenje koje je trajalo sedam dana. Kako je u pet narednih sedmica imala još dvije teške mjesečnice, praktičarka, ujedno i majka, joj je 23. maja 2018. dala:

#1. CC8.7 Menses frequent + CC15.1 Mental and Emotional Tonic...QDS

Nije bilo značajne promjene jer je u narednih šest sedmica djevojčica imala dvije jednako teške mjesečnice. Kako se takva odstupanja obično dešavaju u početnoj fazi, majka je bila sigurna da će se stvari srediti uz pomoć lijeka. Međutim, kad je djevojčica u naredne tri sedmice ponovo dobila mjesečnicu, odlučila je da se posavjetuje s ginekologom, 14. avgusta 2018. Iako je propisani alopatski lijek u roku od dva dana smanjio obilno krvarenje, djevojčica je nastavila krvariti narednih 12 dana. To ju je činilo frustriranom jer joj je bilo teško da pod takvim okolnostima da prisustvuje nastavi. Doktor je savjetovao hormonalnu terapiju, ali majka nije željela da nastavi s alopatskim lijekovima.

Umjesto toga, 17. septembra 2018. posavjetovala se sa višom praktičarkom 10375 koja je #1 zamijenila sa:
#2. NM6 Calming + NM56 Menses Bleeding + BR16 Female + SR256 Ferrum Phos + SR537 Uterus…TDS

Tri dana poslije, djevojčica je dobila menstruaciju (tačno tri sedmice nakon prethodne) koja je trajala 10 dana, s normalnim krvarenjem. Naredne tri menstruacije, od oktobra, desile su se u redovnim intervalima od oko mjesec dana, uz normalno krvarenje koje je trajalo sedam dana. Od januara 2019, čak se i trajanje ciklusa stabiliziralo na 4-5 dana. Nakon sedam mjeseci, 29. aprila 2019, doziranje je smanjeno na OD, a zatim postepeno smanjivano prije nego što prekinuto 1. jula 2019. Od 19. avgusta 2019. pacijentica je potpuno oslobođena menstrualnih problema, bez povrata simptoma.