Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Primarni sterilitet 03572...Gabon


Žena (33) nije mogla začeti ni nakon šest godina braka uprkos brojnim pregledima i alopatskom tretmanu od preko tri godine. Specijalisti nisu mogli odrediti uzrok jer niti jedan nalaz nije ukazivao na bilo kakvu patologiju. Dana 1. oktobra 2018. obratila se praktičarki jer je bila jedina bez djece u obitelji od četvero braće i sestara. Također je otkrila da je u proteklih 10 godina bila pod nekom vrstom crne magije. Imala je osjećaj kao da se njezinim trbuhom kreće veliki crv te da je pored nje uvijek neko nevidljivo biće, zbog čega je konstantno bila vrlo preplašena. Ponekad bi kasno noću čula kako neko ulazi i izlazi iz kuće, a ponekad bi čula korake u blizini prozora u svojoj sobi. Sve ju je to ispunilo takvim strahom da je vremenom izgubila apetit i težinu.

Praktičarka joj je pomogla da se opusti i dala joj sljedeće:
#1. CC3.7 Circulation + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing…TDS da pršće po tijelu i po kući…TDS 

#2. CC4.6 Diarrhoea + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.5 Vagina & Cervix + CC10.1 Emergencies + #1…TDS  

Nakon pet sedmica, 6. novembra, pacijentica je izvijestila da više ne čuje korake, da ne osjeća prisutnost crva u stomaku niti bilo kakvog nevidljivog bića; sve je postepeno nestalo u roku od dvije sedmice. Sada je mogla da jede i vari kako treba. Ali počela je da sanja kako je neko udara dok leži na leđima, a ona bi uzvratila svaki put. Zanimljivo, san bi prestao čim bi se okrenula na stranu! Savjetovano joj je da nastavi uzimati kombinacije. 

Nakon još sedam sedmica, 26. decembra 2018, pacijentica je izvijestila da joj nešto nedostaje, no nije mogla odrediti niti locirati šta, iako više nije osjećala napade crne magije ni u snu niti na javi. Praktičarka joj je stavila prvu globulu #1 u usta uz duboku molitvu, a pacijentica joj se pridružila u potpunoj tišini. Doziranje #1 je povećano na 6TD pet dana, a zatim opet vraćeno na TDS.

5. februara 2019. pacijentica je izvijestila da je trudna dva mjeseca i dva dana i da se osjeća vrlo opušteno i sretno, oslobođena svih strahova. Praktičarka joj je dala sljedeće za prevenciju pobačaja i mučnine:
#3. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS da uzima do mjesec dana nakon poroda. 

U prvoj sedmici avgusta 2019. trudnica je poručila da je, prema riječima doktora, dijete u utrobi sigurno i zdravo i da se treba poroditi u prvoj sedmici septembra 2019. Niti jedan od simptoma se nije vratio, a ona je nastavila uzimati kombinacije od #1 do #3. Dana 23. avgusta 2019. rodila je zdravu djevojčicu iako na carski rez. Savjetovano joj je da prekine #1 i #2 te je dobila: 
#4. CC10.1 Emergencies…TDS, uz savjet da nastavi uzimati #3 i #4 do 23. septembra 2019.

Majka i dijete su dobro i vratili su se kući 27. avgusta 2019.