Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Kompulzivno žvakanje krzna kod mačke 03553...Canada


Maca (8) po imenu Abby je patila od nervoze već kad je u dobi od 10 sedmica u novembru 2009. usvojena iz kuće u kojoj je bila grubo tretirana od strane djece. Skakala bi na najmanji nagovještaj buke, nije se mogla povezati s vlasnicom i često je u očajanju žvakala krzno. Zbog toga su joj dijelovi tijela bili bez dlake – kao da je potpuno izbrijana.  

Dana 18. januara 2017. praktičarka joj je zbog lakše upotrebe dala lijek u alkoholu, suprotno uobičajenoj praksi u globulama jer je poznavala vlasnicu, a nisu se mogle često nalaziti zbog udaljenosti:
#1. CC1.1 Animal tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…1 kap u 500 ml vode za piće dnevno

Uprkos tome što u prve tri sedmice nije došlo do promjene, vlasnica je nastavila davati lijek. Pet sedmica nakon početka tretmana, 22. februara, primijetila je da je Abbyino krzno počelo da raste. Maca je počela da se ponaša prijateljski te gotovo pokušala da joj legne u krilo. Ali sljedećeg mjeseca se vratila na naviku grickanja krzna zbog unučadi vlasnice koji su bili u posjeti.

Dana 18. marta 2017, kako bi se adresirali macini duboko usađeni strahovi, #1 je pojačan sa:
#2. CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + #1

Kako u naredne dvije sedmice nije došlo gotovo ni do kakvog poboljšanja, #2 je 31. marta zamijenjen sa:
#3. CC11.2 Hair problems + CC15.2 Psychiatric disorders + #1 u vodi kao ranije, te u vibhutiju za vanjsku primjenu  

Nakon tri sedmice #3, krzno je opet počelo rasti, a vlasnica joj je nastavila davati lijek u vodi, ali je prestala mazati vibhutijem jer bi Abby počela da ga liže i gricka krzno. Nakon toga se nije javila sedam mjeseci iako je davala maci lijek svaki dan. Četvrtog decembra 2017. zatražila je novu bočicu te izvijestila da je Abbyino krzno potpuno izraslo, da više nema dijelova bez dlake, da je prestala žvakati krzno i da joj se nervoza značajno smanjila iako se i dalje povlači u sebe u prisustvu nepoznatih osoba i djece. Stoga je #3 zamijenjen sa: 
#4. CC15.2 Psychiatric disorders + #1

Od 28. avgusta 2019. #4 je prekinut jer se Abby više nije bojala buke ni ljudi i niti jedan od simptoma se nije vratio. Praktičarka joj je dala sljedeći lijek u globulama:
#5. CC1.1 Animal tonic + CC17.2 Cleansing...OD u vodi za piće. Doziranje će se postepeno smanjivati u skladu s procjenom vlasnice.

Napomena urednika: CC15.1 Mental & Emotional tonic nije bio potreban jer ga CC15.2 Psychiatric disorders već sadrži. Greška se desila usljed toga što je praktičarka u to vrijeme bila početnica. Također, preporučljivo je da se lijek ne daje direktno u alkoholu.