Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Leukoreja 10596...India


Žena (38) je proteklih šest godina patila od bijelog iscjetka neprijatnog mirisa. To ju je učinilo preslabom da obavlja dnevne zadatke te je postala vrlo depresivna. Nije pokušala ni sa kakvim drugim tretmanima jer ih nije mogla priuštiti. 17. novembra 2017. je dobila:
CC3.7 Circulation + CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…TDS

U roku od pet dana iscjedak i slabost su se smanjili za 25%, a u roku od mjesec dana iscjedak i neprijatan miris su u potpunosti prestali. Više se nije osjećala niti slabom niti depresivnom. 17. decembra 2017. doziranje je smanjeno na BD, a dva mjeseca poslije na OD. Pacijentica nastavlja uzimati lijek OD jer ne želi dalje smanjivati dozu. Simptomi se nisu vratili od aprila 2019.