Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Depresija, dispepsija i konstipacija 11581...India


Gospođa (64) je postala anksiozna i depresivna usljed iznenadne smrti svoga supruga 1990. Usljed anksioznosti razvila je psihološku neravnotežu koja jerezultirala dispepsijom i konstipacijom, a sve to je trajalo dugih 15 godina. Nema dijabetes i visok pritisak. Uzimala je alopatske lijekove za depresiju, nadutost, kiselost i konstipaciju. Zahvaljujući kontinuiranoj upotrebi od nekoliko godina činilo se da je postala imuna na lijekove. Bila je blijeda i nije imala radosti u životu. Sin ju je doveo praktičarki koja joj je probudila volju za životom i potakla je da ima vjeru u Boga što će joj sigurno pomoći. Pacijentkinja je bila vrlo kooperativna i pristala je da redovno uzima lijekove.

Dana 23.juna 2017.dobila je:
# 1.  CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS

Nakon mjesec dana, osjetila je poboljšanje od 40% u pogledu emotivnog zdravlja. Prestala je uzimati sve alopatske lijekove. Nastavila je uzimati #1 i #2 naredna tri mjeseca.  

Dana 6.oktobra 2017.izvijestila je da se osjeća emotivno 100% bolje u i da osjeća olakšanje od 80% po pitanju dispepsije i konstipacije. Doziranje #2 je smanjeno na BD do 3.februara‘18, a zatim na OD mjesec dana. Trećeg marta je smanjeno na OW prije nego što je 9. maja 2018. prestala s uzimanjem.

U slučaju dispepsije, nakon mjesec dana došlo je do daljnjeg poboljšanja do 90%, tako da je doziranje #1 smajeno na BD, što je nastavila uzimati zbog straha od povrata simptoma, do sljedeće posjete, 9. maja. Pacijentica se osjećala bolje i fizički i mentalno što ju je nadahnulo da promijeni način života