Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Anksioznost, strah, napadi panike 03535...USA


Muškarac (30) je kontaktirao praktičara u vezi s anksioznošću, intenzivnim strahom, napadima panike i depresijom koje je osjećao najmanje deset godina, ali koji su se pogoršali u protekle dvije godine. Kada se nalazio u gužvi, opsjedale su ga užasne misli o tome kako će ga neko napasti na smrt te je brinuo o tome kako će se njegova porodica izboriti s tim. Savjetovanjekod psihijatra mu nije mnogo pomoglo. Za vrijeme napada anskioznosti pritisak bi mu se popeo na 160/80, srce bi se ubrzalo a disanje postalo otežano te je osjećao vrtoglavicu. Ove epizode su se pojačale u proteklih pet mjeseci kad mu je žena rodila prvo dijete a prilikom porođaja je došlo do komplikacija. Svoje brige nije dijelio ni s kim, čak niti sa svojom suprugom ili majkom. Nije se mogao fokusirati na rad te se konstantno osjećao prestrašenim i anksioznim. Osjećao je beznađe i pitao se hoće li ikada izaći iz tog paklenog mučenja za koje je rekao da ga “ne bi poželio čak nitisvom najgorem neprijatelju”. Povjerio je praktičaru da je uvijek bio strašljliv, čak i kao dijete. Oca je izgubio kao beba, a majka je bila anksiozna i strašljiva osoba sklona depresiji. Pacijent nije bio ni na kakvim lijekovima.

10.februara 2016. je dobio:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS 

Pacijent je bio pod nadzorom svake sedmice, a nakon dvije sedmice je izvijestio da se osjeća mnogo bolje. U naredne tri sedmice došlo je do 90% poboljšanja kod anksioznosti, strašljivosti i napada panike. Fluktuacije pritiska su bile manje na 135/80.

U aprilu 2016. mu je lijek promijenjen kako bi se uvrstila kombinacija za hipertenziju: 
#2. CC3.3 Blood pressure + #1...TDS

Poslije šest sedmica bio je potpuno oslobođen hronične anksioznosti i strašljivosti. U augustu mu se pritisak spustio na normalnih 120/80. Za četiri mjeseca je osjetio poboljšanje od 100%, osjetivši se oslobođenim od svih simptoma. Zahvalni pacijent rekao je praktičaru da ne može da vjeruje u takav uspjeh jer u početku nije imao mnogo vjere u Vibrioniku. Njegova porodica bila je zapanjena njegovom nevjerovatnom transformacijom od anksiozne olupine u smirenu i spokojnu osobu. Žena mu je upućivala primjedbe poput: “Jesi li to stvarno ti koji se ne brine?” Pacijent se osjećao samouvjerenim i energičnim tijekom cijelog dana. Oslobođen anksioznosti i straha, um mu je bio jasan i lako se mogao fokusirati na posao. Prema zadnjim informacijama iz januara 2017., nije imao povrat niti jednog od simptoma od ranije i nastavlja uzimati #2 TDS. Pored toga, sada uzima i tretman za nedavno dijagnosticiranu ahalaziju (poremećaj pokretljivosti jednjaka).