Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Hiperaciditet, problemi s probavom, glavobolja i nesanica 02840...India


Žena (28) je protekle dvije godine patila od hiperaciditeta, problema s probavom, glavobolje i nesanice. Na poslu je radila i dnevnu i noćnu smjenu u istoj sedmici. Uzimala je antacide koji su pomagali kod nekih od simptoma, ali samo privremeno. Tako je odlučila uzimati vibro lijekove i prestati uzimati antacide.

24. juna 2013 je dobila:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…6TD

Nakon pet sedmica došlo je do 50% poboljšanja kod hiperaciditeta, 60% kod probave i glavobolje i 30% kod nesanice. Doziranje je smanjeno na TDS. Nakon još četiri sedmice, poboljšanje kod kiseline je iznosilo 90%, kod probave i glavobolje 100% a kod nesanice 80%. Doziranje je sada smanjeno na OD mjesec dana. 25. septembra 2013.je izvijestila da je u potpunosti oslobođena svih simptoma. U decembru 2013, kada je praktičarka prisustvovala njezinom vjenčanju, potvrdila je da se osjeća dobro i zdravo. Od marta 2016, u rijetkim prilikama kada osjeća kiselinu, uzima gornji lijek svakih deset minuta sat vremena i osjeti olakšanje za manje od pola sata nakon prve doze. Pacijentica, trenutno domaćica, vodi računa o ishrani i zdravom načinu života.