Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Ulcer u ustima 11965...India


Djevojka (28) je patila od ulcera u ustima 3 dana kada je 18. prosinca 2014. kontaktirala praktičarku. Ulcer je bio tako bolan da nije mogla jesti ni piti. Uzrok nije bio poznat, a ona nije uzimala lijekove.

Praktičarka joj je dala sljedeći lijek:
NM89 Mouth and Gum... u vodi, jedna doza svakih 10 minuta, 2 sata

Nakon 2 sata pacijentkinja je izvijestila da sada može piti. Doziranje je zatim smanjeno na 6TD. Sljedećeg utra, stanje se dalje popravilo i sada je mogla jesti desnom stranom usta. Do večeri je bila u stanju jesti normalno s obje strane. 20. prosinca doziranje je smanjeno na TDS. U nareda dva dana, ulcer je potpuno izliječen. Pacijentkinja je zamoljena da nastavi uzimati lijek OD još nekoliko dana.