Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Metastaza raka kostiju 01768...Greece


6. siječnja 2014, praktičarka je tretirala ženu, 62, koja je već tri godine patila od raka grudi. Nakon mastektomije i kemoterapije, pacijentkinja je bila stabilna do lipnja 2013, kad je počela osjećati bolove po cijelom tijelu. 23. prosinca dobila je dijagnozu metastaze raka kostiju. Dva tjedna kasnije počela je s vibrioničkim tretmanom, dobivši sljedeće:
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + NM113 Inflammation…TDS

Nakon daljnjih testiranja u ožujku 2014, liječnik joj je rekao da se desilo čudo: metastaza se potpuno povukla.

Pacijentica se također oporavila na mentalnom planu. Kad je tek počela uzimati vibrolijekove, nije mogla hodati. Od svibnja 2014, hoda svaki dan i nastavlja uzimati vibro-terapiju.