Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Rak jezika 10831...India


Žena, 54, koja pati od raka na jeziku prolazila je kroz kemoterpaiju i ostale alopatske tretmane. Kako nije bilo uočljivog poboljšanja odlučila se obratiti vibropraktičaru. Dobila je sljedeće:
#1. CC2.1 Cancers - all + CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic...TDS

Nakon što je uzimala lijek 4 mjeseca, stanje joj se blago poboljšalo. Kombinacija je promijenjena na:
#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS

Koncem trećeg mjeseca, izraslina na jeziku je potpuno nestala. Dobila je sljedeću kombinaciju za dugotrajnu upotrebu kako se rak ne bi vratio:
#3. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic.

Urednik komentar:
Kako je jezik sad bio zdrav, kombinacija za održavanje se mogla smanjiti na: CC2.1 Cancers - all + CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic.