Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Teška trudnoća 11476...India


Žena, 33, u listopadu 2012 se obratila praktičaru jer je 7-8 godina pokušavala dobiti dijete, no bez uspjeha, uprkos alopatskom liječenju steriliteta. Također je uzimala alopatske lijekove za hipotireozu (Thyronam 25 mg OD, od 2008) i za dijabetes (tableta Centapin XR OD, od 2005).

Dobila je:
#1. CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes  + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus...TDS

Zatrudnila je 10 dana nakon uzimanja gornje kombinacije. Bila je zabrinuta za sigurnost trudnoće zbog dijabetesa i tiroide, tako da je praktičar promijenio lijek na:
#2.  CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS

Obzirom na njenu zabrinutost, praktičar je tijekom trudnoće nastavio biti u redovitom kontaktu s pacijentkinjom. Za to vrijeme, ona je pažljivo motrila šećer i tiroidu. Početkom petog mjeseca, pacijentkinja je uzela injekcije inzulina iz inzulinske pumpice za dijabetes te je lijekove za hipotireozu povećala na 50 mg OD. Nastavila je uzimati vibrioničke lijekove tijekom cijele trudnoće i jedan mjesec nakon toga.

17. srpnja 2012, putem carskog reza, rodila je zdravu kćerkicu tešku 2.4 kg. Majka je dojila dijete. Nakon porođaja, u potpunosti se oporavila od dijabetesa a nalazi tiroide ostali su stabilni uz prethodnu dozu Thyronama od 25 mg.