Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Opekotine na šakama 11520...India


Muškarac, 53, u prosincu 2013 došao je praktičaru s opekotinama drugog stupnja na obje šake izazvane užarenom plastičnom šipkom. Bio je u velikim bolovima. Dlanovi su mu bili crveni s plikovima. Kako zahvaljujući oticanju nije mogao micati dlanovima i prstima, nije mogao obavljati svakodnevne zadatke niti se presvlačiti. Bio je suviše siromašan da bi si priskrbio alopatsko liječenje. Njegov jedini lijek bio je položiti šake u hladnu vodu.

Dobio je sljedeće:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic  + CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites  +  CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD

Za 8 dana simptomi su se poboljšali za oko 50%. Oticanje dlanova se povuklo i pacijent je osjećao manje bola tako da je mogao polako početi micati prstima. Doziranje je smanjeno sa 6TD na TDS. Nakon još 7 dana oporavak je bio potpun. Koža na dlanovima s vratila u normalno stanje a pacijent uobičajenim poslovima. Opekotine su potpuno zacijelile za ukupno 15 dana.