Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Stres i napetost 10002...India


Ova praktičar tvrdi da onima koji pate od stresa, brige, napetosti i sl. sljedeća kombinacija beskrajno pomaže:
NM6 Calming + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + BR4 Fear + BR6 Hysteria + BR7 Stress + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SM9 Lack of Confidence…TDS ili po potrebi.

Praktičar preporuča da se mala bočica s kapaljkom ovog lijeka drži pripravnom. Čini se da je naročito učinkovita u svakodnevnim životnim situacijama s kojima je teško izaći na kraj ili kad je teško donijeti odluku.