Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Rak maternice 11993...India


Žena, 45, patila je od raka maternice 4 godine. Liječila se alopatski uključujući i kemoterapiju, ali je odustala jer joj nije donosilo nikakvo olakšanje. Zapravo, zbog nusposljedica postala je vezana za krevet. S liječenjem je počela 15. listopada 2012, kada je dobila slijedeće:
CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD

Za dva mjeseca oporavila se dovoljno kako bi ustala iz kreveta i počela obavljati kućanske poslove kao i ponovo posjećivati crkvu. Kada je nakon 4 mjeseca testirana na rak, pokazalo se da je nestao i da je sada potpuno zdrava. Doziranje je smanjeno na TDS.

Urednik komentar:
Kad je u pitanju rak u ovim dijelovima tijela, obično se uključuje CC8.4 Ovaries & Uterus. Međutim, CC15.1 Mental & Emotional tonic je dobar dodatak i sigurno je doprinio izlječenju.