Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Leukemija 11993...India


Muškaracu, 72 godine, dijagnosticiran je posljednji stadij raka krvi. Patio je od toga dvije godine. Pored toga, bio je dijabetičar i vezan za krevet. Liječnici mu nisi davali više od dva tjedna. Dobio je sljedeće:
#1. CC2.1 Cancers - all + CC3.1 Heart tonic…TDS

#2. CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS

Liječenje je počelo 28. rujna 2001. Mjesec dana kasnije, njegovi sinovi liječnici su mu testirali krv i bio je 50% bolje. Tri mjeseca kasnije bio je 75% bolje, a tri mjeseca nakon toga, u travnju 2012, njegova krv bila je 100% normalna. Pacijent je nakon potpunog oporavka prestao uzimati lijekove. U studenom se stanje vratilo nakon čega je preminuo, živeći mirno godinu dana duže od onog što su mu liječnici prognozirali.

The Urednika Napomena:
Obično pacijenti nastavljaju s uzimanjem kombo-preparata uz smanjeno doziranje dugo nakon izlječenja, osobito kad su u pitanju starije osobe.