Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Psihički napadi, kojkutivitis 03112...Greece


Mladić (17) je došao s dva problema: dvije godine je bio vrlo anksiozan i nije mogao spavati jer je imao osjećaj da ga napadaju nevidljiva bića. Nije bio ni na kakvoj vrsti liječenja u vezi s tim. Također je 10 godina patio od kroničnog konjuktivitisa, što je izazivalo crvenilo i svrab očiju. Zbog toga je mnogo godina uzimao kortizon. Nedavno je pokušao s homeopatijom, ali nije išlo. Praktičar mu je dao:

Za psihičke napade:
#1. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders...TDS

Za konjuktivitis:
#2. CC7.3 Eye infections + CC20.1 SMJ tonic...TDS

Pacijent je oba lijeka počeo uzimati 25. siječnja, 2014 te je reagirao odmah. Nakon samo jednog dana, prespavao je cijelu noć bez buđenja te izgubio sve strahove u vezi nevidljivih napada. Nakon dva dana, oči su mu se očistile od crvenila i svraba.