Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Neplodnost 02444...India


Suprug (35) i supruga (32) su za 14 godina braka uspjeli ostati bez djece, uprkos tome što su po dvije-tri godine posvetili ayurvedskom, homeopatskom i alopatskom tretmanu kao i psihološkom savjetovanju. Vodili su malu radnju na plaži u Goi gdje su se upoznali s praktičarom koji se tamo zadesio na odmoru. 14. septembra 2017. on im je dao sljedeće:

Suprug:

SR232 Pearl + SR343 Argent Nit + CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & Emotional tonic...BD

Supruga:

SR232 Pearl + SR343 Argent Nit + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC 15.1 Mental & Emotional tonic...BD

Oboje su dobili zalihe u velikim bočicama za četiri mjeseca, ali nisu kontaktirali praktičara kad su potrošili lijek. Za vrijeme njegovog sljedećeg odmora u Goi, u novembru 2018, praktičar je opet sreo isti par. Upoznali su ga sa svojim tromjesečnim sinom i potvrdili da su uzimali samo Sai vibrioničke lijekove koje im je on dao! Izražavajući oduševljenje i zahvalnost, s radošću su ga izvijestili da je supruga opet trudna!!!

Ako koristite kutiju 108CC, suprugu treba dati: CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male Infertility + CC15.1 Mental & Emotional tonic

Ako koristite kutiju 108CC, supruzi treba dati: CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.4 Eating disorders