Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Mentalni poremećaj, Nesanica 02799...UK


U pitanju je djevojka, 23, diplomirana psihologinja koja posljednje tri godine pati od ozbiljnog mentalnog poremećaja. Kada su je roditelji doveli praktičaru, bila je agresivna, suicidalna i vikala je. Roditelji su rekli da alopatski lijekovi nisu pomogli i da je patila od njihovih nuspojava. Dobila je sljedeće:
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic…QDS za dva tjedna a zatim smanjiti na TDS.

Nakon mjesec dana, bila je 50% bolje. Kako se sada počela žaliti na nesanicu, dobila je sljedeće:
#2. CC15.6 Sleep disorders…1 globulu pola sata prije odlaska na spavanje; ako još uvijek nije zaspala, 1 globulu nakon pola sata. Ukoliko je bilo potrebno, mogla je uzeti još jednu pilulu tijekom noći.

Nakon 15 dana roditelji su nazvali da kažu da normalno spava i da postupno smanjuju alopatske lijekove. Nastavila je uzimati gornje dvije kombinacije još 5 mjeseci nakon čega je prestala s alopatskim lijekovima. Pacijentkinja je sada 100% normalna i našla je novi posao. #1 lijek je smanjen na BD ali nastavlja uzimati lijek za spavanje uz isto doziranje

Urednik komentar:
Ako koristite Sai Ram mašinu za potenciranje:
Za duševne bolesti: 

NM6 Calming + NM64 Bad Temper + NM69 CB 8 + SM1 Removal of  Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SR268 Anacardium (50M) + SR273 Aurum Met (CM) + SR410 Stramonium (1M) + SR458 Brain Whole

Za spavanje:
NM28 Sleep + SM5 Peace & Love Alignment + SM8 Insomnia