Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Krvarenje nakon abortusa 11601...India


U oktobru 2018, žena (34) je operativnim putem prekinula trudnoću u sedmom mjesecu zbog problema koji je bio izazvan obostranom minimalnom pleuralnom efuzijom (tekućina u plućnoj maramici). Nakon toga je redovno povraćala i imala vaginalno krvarenje koje se nije moglo izliječiti uprkos bolničkom tretmanu od tri mjeseca. Također je patila od oticanja gležnjeva i nogu, škripanja u plućima i nesanice, od kojih je patila i za vrijeme trudnoće. Uzimala je alopatske lijekove za oticanje i škripanje.

Dana 19. januara 2019. majka ju je dovela praktičarki u jadnom stanju; obje su bile jako nesretne i potištene. Praktičarka ih je toplo dočekala, saslušala njihove probleme s ljubavlju, a zatim pacijentici dala kombinciju za probleme koji su je najviše mučili a za koje nije uzimala lijekove.

Za krvarenje, povraćanje i stres:
#1. CC3.1 Heart tonic + CC4.10 Indigestion + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…jedna doza svakih 10 minuta dva sata, zatim jedna doza svaki sat sljedeća tri dana, a zatim 6TD

Nakon četiri dana pacijentica je izvijestila da je krvarenje prestalo, ali da su drugi simptomi opstali zbog čega nije mogla spavati niti jesti kako treba, usta su joj bila suha i osjećala je slabost. Nakon revizije lijeka, #1 je zamijenjen sa:

Za anemiju, povraćanje, suha usta, oticanje u zglobovima i škripanje u plućima:
#2. CC3.1 Heart tonic + CC8.1 Female tonic + CC8.9 Morning sickness + CC11.5 Mouth infections + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC19.3 Chest infections…6TD

Za nesanicu:
#3. CC15.6 Sleep disorders…jedna doza pola sata prije odlaska na spavanje

Nakon pet sedmica pacijentica je izvijestila da ne povraća i da joj usta nisu suha, krvarenje se nije vratilo, i da dobro jede i spava; ostali su samo oticanje gležnja i pištanje.

Dana 1. marta 2019, #3 je prekinut a #2 zamijenjen sa:
#4. CC3.1 Heart tonic + CC8.1 Female tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC19.3 Chest infections…6TD

Nakon tri sedmice, pacijentica je prestala uzimati alopatske lijekove. Nakon još mjesec dana, kada je posjetila praktičarku 22. aprila 2019, izvijestila je da je sretna što je, osim laganog oticanja u gležnjevima, oslobođena svih drugih simptoma. Rečeno joj je da doziranje #4 smanji na TDS. To je uzimala mjesec dana, a zatim prestala. Od juna 2019. potvrđuje da se osjeća dobro i da se simptomi nisu vratili.

Komentar praktičarke: CC8.9 Morning sickness je uvršten u #2 na osnovu intuicije jer je pacijentica konstantno povraćala.

Napomena urednika: Kako 6TD služi da se prevaziđe akutna faza, doziranje #4 je trebalo smanjiti na TDS u vrijeme posjete 1. marta, a kasnije na OD.