Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Žalost, šok 11389...India


Kućna pomoćnica (46) je posjetila praktičara 27. aprila 2017. Bila je očajna jer joj je tri dana ranije kćerka od 19 godina pobjegla od kuće. Bila je u stanju šoka i patila od neutješne tuge, teške glavobolje i plitkog daha, te imala simptome visokog pritiska. Ali nije imala visok pritisak i nije uzimala nikakve lijekove.

Dobila je sljedeće:
#1. CC3.3 High Blood Pressure + CC10.1 Emergencies...6TD 

#2. NM6 Calming + SR327 Walnut...6TD

Već sljedećeg dana se osjećala sveukupno bolje, sa 70% olakšanja kod plitkog daha i glavobolje. Četvrtog dana je bila potpuno smirena te je nastavila obavljati svoje svakodnevne poslove. Kako se činilo da je došla sebi, doziranje je smanjeno na TDS, a nakon dvije sedmice na OD. Iako nije imala kontakta sa kćerkom, bila je savršeno zdrava i s lijekom je prestala nakon još dvije sedmice. Nakon šest mjeseci, majka je čula da se njena kćerka udala za čovjeka po svom izboru i da je dobro.

Ako koristite 108CC kutiju, dajte #2: CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD