Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Ispitni stres 11590...India


Studentica (17) je bila pod izuzetnim stresom usljed predstojećih konačnih ispita. Učila je po nekoliko sati dnevno, ali je u protekle dvije sedmice imala poteškoća da se prisjeti šta je pročitala. Kada se obratila praktičaru 1. decembra 2017, požalila se na nemiran san, nedostatak koncentracije i slabo pamćenje.

Dobila je sljedeću kombinaciju:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS u vodi

Već prvog dana je dobro spavala. Narednih 25 dana se mogla bolje fokusirati i kvalitetno učiti, te je ispite uradilabez stresa. Također je imala pozudanje da će znati odgovore na sva pitanja za vrijeme ispita te je položila s najvišim ocjenama.

Uzimala je lijek za sve vrijeme ispita, a zatim je smanjivala dozu do OD prije nego što je prestala 31.decembra 2017.