Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Astma 02789...India


Pacijentica je bila 12-godišnja djevojčica koja od rođenja pati od astmatičnih napada. Dobila je:
CC19.3 Chest infections chronic (kronična upala pluća) + CC19.4 Asthma attack…TDS.

Od trenutka kad je počela s uzimanjem lijeka pa do danas nije imala niti jedan napad. Nastavlja uzimati kombo-preparate.

Urednik komentar:
Sai Ram mašina: kada dijete pati od astme od rođenja, to ukazuje na tuberkulinski mijazam. Stoga je važno što prije tretirati ga njime.