Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Emotivne poteškoće kod djeteta 02128...Argentina


Majka je došla praktičaru jer je bila zabrinuta za svoju kćer (6) koja je imala naglu narav, bila tvrdoglava i imala problema s učenjem. Djevojčica je dobila:
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + SR542 Aethusa Cyn...TDS

Nakon dva tjedna, majka je izvijestila da je djevojčica 90% bolje. Namjeravala je nastaviti davati djevojčici lijek još nekoliko tjedana.

Napomena urednika:
SR542 Aethusa Cyn je već uvrštena u CC12.2 Child tonic.