Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Virusna groznica 11573...India


Praktičar piše: Naša mlađa kćerka (9) dva dana je patila od kašlja, glavobolje, grlobolje i prehlade. Kako su počeli mjesečni ispiti, krenula je u školu uprkos bolesti. Uveče drugog dana pripremio sam:
#1. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies…TDS 

Dali smo joj dvije doze prije nego što je otišla na spavanje. Ali kako su se groznica i kašalj pogoršali tijekom noći, lijek je promijenjen na:
#2. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest Infections chronic + CC19.6 Cough chronic …u vodi svakih 10 minuta od ponoći do 2h ujutro

Do 6h ujutro, sva četiri simptoma su nestala i otišla je u školu kao i obično. Tretman smo nastavili još sedam dana.