Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Bipolarni poremećaj 02640...India


Psihijatar je uputio iscjelitelju jednog od svojih pacijenata (radilo se o liječniku alopatske medicine). Čovjek, star 45 godina, dugo je patio od bipolarnog poremećaja. Punih 25 godina je posjećivao pomenutog psihijatra i za to vrijeme dobio 12 različitih alopatskih lijekova. Iscjelitelj mu je dao kombinaciju
#1. CC15.2 Psychiatric Disturbances (Psihički poremećaji)…TDS

#2. CC15.6 Sleep Disorders (Poremećaji spavanja), koje je trebao uzimati u 19h i 21h.

Nakon tri mjeseca, psihijatar je skinuo pacijenta sa dva alopatska lijeka, a nekoliko mjeseci kasnije i sa svih ostalih, osim jednog. Savjetovao mu je da i taj uzima tek kad osjeti ‘da mu je potrebno’. Iscjelitelj kaže da je pacijent sada, nakon godinu dana, vrlo dobrog zdravlja i da ima novi, pozitivni pogled na život.