Glasnik Sai Vibrionike

" Kad god vidite nesretnu, bolesnu ili potištenu osobu, to je polje vašeg sluţenja,seve. " Sri Sathya Sai Baba
Hands Reaching Out

Neredovan menzes i stres 11633...India


Djevojčica (16) je imala neredovan menzes od svoje prve menstruacije prije tri godine. Dobivala je menstruaciju jednom u 2-3 mjeseca uz normalno krvarenje i bez bolova. Također, proteklih šest mjeseci je bila vrlo napeta i umorna. Dan prije ispita počela je osjećati mučninu i nije dobro spavala. To se nastavilo do kraja ispita. Njena majka je rekla da je djevojčica uspješna u školi i da ti simptomi nisu karakteristični za nju. Nije imala menzes u protekla dva-tri mjeseca i nije uzimala nikakve lijekove. 18. avgusta 2021. obratila se praktičaru koji joj je dao:

CC8.8 Menses irregular + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic...TDS

Nakon dva dana, 20. avgusta, ponovo je dobila menzes. 26. avgusta izvijestila je da se, otkad uzima lijek, osjeća energičnom i opuštenom i da je konstipacija od koje je prethodno patila 10 godina, nestala! Taj simptom nije bila ni pomenula praktičaru. Sljedeća dva ciklusa bila su redovna i normalna. Nastavila je da se osjeća energičnom bez tragova stresa ili anksioznosti prije i tokom ispita. 28. oktobra je smanjila doziranje i prestala s uzimanjem lijeka 15. novembra 2021. Prema informacijama iz oktobra 2022. menzes je i dalje redovan, a djevojčica ne pati od stresa i izuzetno je uspješna u školi.